Debat og politik

Bæredygtighed i råstofindvindingen – og i byggeriet

Af Susanne Flydtkjær, Enhedslisten

Folketingskandidat, Nordjyllands Storkreds

Når der fjernes 100 tusinder af tons – adskillige meter – af sand, grus, ler eller andet – så bliver beskyttelseslaget over grundvandet meget mindre og risikoen for forurening af grundvandet bliver stor.

Ofte er råstofgravene beliggende i landbrugsområder – hvor der dyrkes konventionelt – det betyder at der sprøjtes med gift – pesticider – og gødning. Pesticid og kvælstofforurening af drikkevandet – via tilløb eller via luften, hvor den regnes og blæses ned, er allerede i dag et stort problem.

Råstofindvinding i drikkevandsområder øger risikoen for forurening.

Enhedslisten ønsker at planlægge og udvikle råstofområdet – råstofindvindingen skal være bæredygtig, vi skal have meget mere genanvendelighed og substitution i ind i anlæg og byggeri. Så vi undgår at indvinde råstoffer der hvor drikkevandet er og hvor mennesker og naturen bor.

Enhedslisten ønsker at det skal være det økologiske råderum, der er grundlaget for hvor stor en mængde råstoffer der skal indvindes. Det økologisk råderum er den mængde naturressourcer, der kan bruges pr. år, uden at vi forhindrer fremtidige generationer i at få adgang til den samme mængde og kvalitet – som Miljø- og energiministeriet definerede det tilbage i 1990érne.

Kommentarer