Debat og politik

Enhedslisten er partiet med flest grønne kandidater under KV21

Foto: Klimabevægelsen.

Klimakoalitionen roser Enhedslisten, hvor hele 402 byrådskandidater indtil videre har svaret ja til at arbejde for fire konkrete tiltag, der fremmer den grønne dagsorden, hvis de bliver valgt ind den 16. november. Partiet har dermed indtaget en klar førsteplads på listen over partier med det højeste antal grønne kandidater.

En stemme på Enhedslisten er en stemme for et lavere CO2-aftryk, mere vild natur, et styrket lokaldemokrati og flere grønne arbejdspladser. Det er det klare signal, efter at mere end halvdelen af partiets opstillede kommunalvalgskandidater indtil videre har svaret ja til Klimakoalitionens fire klimakrav på detsidstevalg.dk

Enhedslisten indtager en førsteplads på listen over partier med flest grønne kandidater, der har forpligtet sig til at arbejde for de fire konkrete forslag. Hele 402, svarende til 53 pct. af partiets kandidater, har indtil videre forpligtet sig til at arbejde for de fire forslag, der er inspireret af gode erfaringer, som en række kommuner allerede gør sig i dag. 

Klimakoalitionen roser Enhedslisten 

I Klimakoalitionen, der er et partipolitisk neutralt samarbejde mellem 10 organisationer som står bag hjemmesiden detsidstevalg.dk, glæder man sig over, at Enhedslistens kandidater bakker så massivt op om de fire forslag.

“Jeg vil gerne give stor ros til den store del af Enhedslistens kandidater for at tage skeen i den anden hånd og give håndslag med borgerne om at gribe til handling og arbejde på lokale løsninger på en global klimakrise. Kommunalvalget kan blive det sidste valg, inden vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader, som er den grænse, vi med Parisaftalen har forpligtet os til at holde os indenfor, så det er nu, at vi skal handle,” siger Frederik R. Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen, der er en af de 10 danske organisationer i Klimakoalitionen. 

Læs mere på detsidstevalg.dk

På hjemmesiden detsidsevalg.dk, hvor siden den 23. oktober har haft mulighed for at spørge deres lokale kandidater, om de vil arbejde for reel handling på klima- og naturområdet, så vælgerne kan se, hvem der rent faktisk har tænkt sig at skride til handling og vise grønt, lokalt lederskab. Siden den 23. oktober er kandidater blevet spurgt om klima flere end 20.000 gange gennem detsidstevalg.dk

Når kandidaterne bliver spurgt, har de mulighed for at svare ja eller nej til at forpligte sig på at arbejde for fire tiltag i den kommende valgperiode, der fremmer den grønne dagsorden, og flere end 1.400 ud af landets cirka 9.000 kandidater har indtil videre svaret ja. De fire konkrete forslag er: 

  • At kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.
  • At kommunen giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.
  • At kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik.
  • At kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til de nye jobs.

Om Klimakoalitionen 

Klimakoalitionen er et partipolitisk neutralt samarbejde mellem Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens Skove, Den Grønne Studenterbevægelse, Klima- og Omstillingsrådet, Greenpeace, DOF BirdLife, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Bedsteforældrenes Klimaaktion og We Do Democracy.

Kommentarer