Debat og politik

Huset Venture – en stor socioøkonomisk succes

Af Jakob Axel Nielsen, Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat , Nordjyllands Storkreds

’Bjarne Laustsen og jeg var begge tilbage i 2005 og 2006 medlem af Folketingets arbejdsmarkedsudvalg og fungerede som vores partis arbejdsmarkedsordfører. Dengang havde vi mange uenigheder, og efterlønnen var nok den største, men vores uenigheder var altid iblandet en gensidig respekt, og forståelse for hinandens synspunkter. Vi var bare uenige. Det er vi stadig om mangt og meget, men alligevel har vi altid haft det sjovt sammen, når vi var sammen i politiske debatter.

 

En ting, som dog samlede os var mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Vi var og er enige om et menneskesyn om, at alle mennesker skal have chancen for at få en plads i samfundet og på arbejdsmarkdet.

 

Både Bjarne og jeg var derfor glade, da Inger Steen Møller tilbage i 2006 spurgte os, om vi ville være med til at stifte Huset Venture i Nordjylland; helt konkret i Nørresundby.

 

Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed, som på markedets betingelser tager opgaver ind bredt fra forskellige virksomheder, og får dem udført af mennesker, der på den ene eller anden måde har et særligt behov for hensyn for at fungere.

 

Jeg blev efter Huset Venture Nordjylland blev stiftet selskabets første bestyrelsesformand med Bjarne som næstformand og Inger som direktør.

 

Da jeg i september 2007 blev minister var jeg nødt til at stoppe som formand, og Bjarne har været formand lige siden.

 

Huset Venture Nordjylland har udviklet sig til at blive Nordjyllands største socialøkonomiske virksomhed med nu over 70 medarbejdere, hvoraf 90% er ansat i fleksjob. Der er sket meget på de 15 år, bl.a. et direktørskifte i 2007, hvor Dorte Kronborg kom til,  og særligt på den bæredygtige dagsorden har Huset Venture markeret sig og skabt jobåbninger for de mange, som har behov for ansættelse på særlige vilkår. Uden Huset Venture ville en stor del af medarbejderne måske ikke have en plads på arbejdsmarkedet. Det at have et arbejde og kunne tage sig af sig selv er i sig selv med til at give mening med tilværelsen og føle sig nyttig, og de særlige behov bliver reduceret til en biting, der ikke begrænser et menneske. Pludselig er vi jo alle en lille smule forskellige med de udfordringer og sjove oplevelser det giver.

 

Husket Venture Nordjylland har med andre ord været en kæmpe succes for de involverede mennesker, for samfundet og for de virksomheder der har fået et stykke arbejde udført.

 

Tak til Bjarne og resten af bestyrelsen samt Inger og Dorte for et flot arbejde igennem 15 år.

 

Kommentarer