Debat og politik

HVOR BLEV RETSSTATEN AF?

Af Anette Jensen Smith, Alternativet

Folketingskandidat, Nordjyllands Storkreds

Forbyd adgang for alle Brøndbyfans, fordi en forholdsvis lille del af dem laver hærværk og ballade. Sæt alle asylansøgere (som er muslimer og/eller brune) i fængsel på ubestemt tid, fordi nogle meget få af dem der kom herop i 2015 var terrorister. Send alle tydeligt syge mennesker ud i arbejdsprøvning, fordi dovne Robert findes og engang udtalte sig på TV.

Virkelig?

Jamen vi har jo netop et retssystem med det formål at retsforfølge og straffe enkeltindivider der bryder de danske love?

Det er som om det på alle områder bliver mere og mere accepteret at straffe udvalgte grupper kollektivt i Danmark, og det er den laveste fællesnævner, der sammen med en, ofte irrationel frygt, sætter baren. Om vi taler om Brøndbyfans, flygtninge, arbejdsløse eller andre grupper, der konsekvent straffes kollektivt, er ikke væsentligt, det der bekymrer mig er, at vores lovgivning i stigende grad baseres på mistro og statuering af eksempler med justitsmord til følge.

Men hvis man ikke mener at retssystemet i Danmark fungerer, så synes jeg at man skal analysere årsagerne og arbejde på at få det til at fungere igen.

Jeg synes det er en falliterklæring for Danmark som retsstat, når det ikke længere gør en forskel hvordan man vælger at opføre sig, når staten systematisk spænder ben, blot fordi man tilhører en bestemt gruppe, hvoraf enkelte individer vælger at opføre sig tåbeligt. Det giver heller ikke mening at det falder så tilfældigt, hvilke grupper det går ud over. For når alt kommer til stykket, så er der vel et fåtal i enhver gruppe af mennesker, som ikke kan finde ud af det. Også i folketinget, hvor procentdelen af straffede og formodede kriminelle folkevalgte, efter alt at dømme, vil komme til at ligge på niveau med resten af landet efter valget d. 1. november.

Jeg stiller op til folketingsvalg for Alternativet. Det gør jeg blandt andet for at arbejde for at vi fortsat kan have tillid til vores retssystem. Jeg vil arbejde for at rulle al irrationel og diskriminerende lovgivning tilbage.

I Alternativet vil vi erstatte mistro med tillidsbaseret lovgivning. Vores systemer skal være fleksible, og tilpasse sig mennesker, og ikke omvendt. Vi går ind for at retsforfølge og straffe kriminelle efter den til enhver tid gældende lovgivning, og vi går ind for at alle der ikke gør noget ulovligt, skal have lov til at gå fri.

Kommentarer