Erhverv

”Kort, effektivt og meget, meget praktisk”: Jenny så fremtiden for sit hotel i populært EU-projekt

Udviklingsprojektleder Jenny Holm Hviid med tegningerne af Skovsgård Hotel, der i øjeblikket er under ombygning. Sideløbende med ombygningen har Jenny Holm Hviid med hjælp fra KOMPAS Nordjysk kompetenceløft arbejdet med hotellets udvikling. Foto: Skovsgård Hotel.

Den kriseramte hotel- og restaurantbranche har fået sit eget forløb i det nordjyske EU-projekt ”KOMPAS Nordjysk kompetenceløft”. Her fandt Skovsgård Hotel i Nordjylland nøglen til sin fremtid.

Mange måneders lukning af forretninger og virksomheder under COVID-19 har skabt en kolossal efterspørgsel på kompetenceudvikling i restaurant- og turismeerhvervet.

Det mærkes i det nye nordjyske socialfondsprojekt ”KOMPAS Nordjysk kompetenceløft”, som med 8,8 mio. kr. i støtte fra EU’s Socialfond blev lanceret af Erhvervshus Nordjylland i januar i år.

Ambitionen i projektet er at nå ud til over 150 virksomheder, og responsen fra virksomhederne har været overvældende: På lidt over et halvt år har erhvervshuset bidraget med kompetenceløft i foreløbig 56 virksomheder.

En del af projektet har med et masterclass-forløb rakt direkte ud til restaurationsbranchen, som har haft det svært under COVID-19 og stadig har vanskeligt ved at få omsætningen tilbage på tidligere års niveau.

En af deltagerne i master class er Skovsgård Hotel i Skovsgård, der er en socialøkonomisk virksomhed med seks ansatte og 20 førtidspensionister, borgere i jobprøvning og fleksjobbere. Hotellet i Hanherred blev ramt af COVID-19 midt i en omfattende strategiproces, der omfatter forretningsudvikling og en milliondyr ombygning. Pengene til murstenene i hotellets forandringsplan er hentet hjem via fonde, men på forretningsudviklingsdelen kneb det både med kompetencer og tid.

Udviklingsprojektleder Jenny Holm Hviid og en kollega tog derfor i juni hotellets udfordringer med på master class-forløbet ”Corona som springbræt” hos KOMPAS Nordjysk Kompetenceløft. Her blev hotellets specifikke problemer og muligheder analyseret, og hotellets behov for kompetenceudvikling blev fastlagt.

Jenny Holm Hviid:

”Vi blev tiltrukket af, at KOMPAS tilbød et kort, effektivt forløb med praktisk anvendelige elementer og – som noget meget vigtigt – sparring i en master class.”

Vil tænke mere på kunderne

Forløbet levede op til forventningerne, fortæller Jenny Holm Hviid, som især var begejstret for at blive koblet i netværk med virksomheder fra branchen i samme båd som Skovsgård Hotel:

”Det var guld værd og virkelig en øjenåbner for os. Vi tænkte, at vi var langt bagefter de andre, men efter at have hørt om andres udfordringer og udvekslet erfaringer har vi fået et nyt og mere positivt syn på vores muligheder.”

I fremtiden vil Skovsgård Hotel ofre mere tid på kunderejsen og på, hvor hotellet møder kunderne. Det indebærer en større satsning på sociale medier og en ny hjemmeside med et digitalt bookingsystem:

”Vi skal generelt lære at være mere digitale – både i forhold til kunderne og internt,” fastslår Jenny Holm Hviid.

Hanne Søe-Christiansen, forretningsudvikler i Erhvervshus Nordjylland:

”Deltagerne i forløbet fik undervisning, der var praksisnær og direkte brugbar – de værktøjer, som de blev introduceret til, lærte de under forløbet at bruge i praksis. Desuden har vi lagt stor vægt på netværksdannelse: Deltagerne brugte hinanden mellem modulerne, der blev etableret en buddy-ordning, og deltagerne lavede selv en Facebook-gruppe, så de kunne sparre med hinanden efter forløbet.”

Mål: 154 virksomheder skal have kompetenceløft

I KOMPAS kan virksomheder med op til 50 ansatte få kompetenceudvikling, der passer lige præcis til deres behov:

  • Pakke 1 er for virksomheder, der ønsker at kompetenceudvikle ledere og nøglepersoner, så ledelsen er bedre klædt på til at omstille virksomheden til kravene efter COVID-19. Især virksomheder i detailhandelen har valgt denne model, hvor virksomhederne kan sende 1-2 ansatte.
  • Pakke 2 er for virksomheder, der ønsker sammenhæng mellem kompetenceudvikling og virksomhedens eksisterende strategi. Her kan virksomhederne sende 4 til 6 ansatte.
  • Pakke 3 er en master class, hvor virksomheder tilbydes kompetenceudvikling med udgangspunkt i et specifikt emne. Forløbet rummer også sparring og netværk med andre virksomheder med lignende behov. I første omgang er der i juni gennemført et forløb i fem moduler for restaurationsbranchen, ”Corona som springbræt”. Det blev afholdt af Dansk Kyst og Naturturisme og Erhvervshus Nordjylland, som stillede branchekendte rådgivere og erfarne forretningsudviklere til rådighed for de deltagende virksomheder, herunder Skovsgård Hotel.”Morgendagens kompetencer”, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse iværksatte i 2020.

De første tilmeldinger til KOMPAS-projektet dumpede ind hos erhvervshuset i januar, og siden har over 50 virksomheder tilmeldt sig. Især pakke 1-forløbet er populært, og her er 36 virksomheder enten i gang med eller har afsluttet forløbet. 13 virksomheder er i gang eller har afsluttet pakke 2-forløbet, og 7 virksomheder fra restaurationsbranchen afsluttede master class 1 i juni.

Projektleder Henriette Bøttcher:

”Programmet har vist sig at være utroligt populært, ikke mindst i detailhandelen, hvor vi har fået mange deltagere. Det er gået vildt hurtigt, siden vi åbnede programmet, og mange virksomheder er godt i gang med deres udviklingsforløb.”

KOMPAS er bredt forankret i hele Nordjylland i samarbejde med de lokale erhvervskontorer og Dansk Erhverv. Der er yderligere 6 ansøgningsrunder i 2021, og målet er at få i alt 154 virksomheder gennem KOMPAS-forløbene, inden projektet slutter i december 2022.

Skovsgård Hotel er under ombygning, men til foråret vender Jenny Holm Hviid og de ansatte tilbage til et ombygget hotel i Skovsgård – med en forstærket tro på fremtiden for virksomheden:

“Vi har nu overblik over, hvad vi mangler, og hvilken vej vi skal gå i med en bæredygtig udvikling af hotellet.”

FAKTA om KOMPAS Nordjysk kompetenceløft

Programmet tilbyder skræddersyet kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere i mindre nordjyske virksomheder. Målet er at hjælpe med kompetenceløft i virksomheder, der har brug for omstilling efter COVID-19, således at virksomhederne får et solidt fodfæste og derigennem styrket konkurrenceevne og mulighed for at fastholde nuværende ansatte eller ansætte flere.

”KOMPAS Nordjysk kompetenceløft” startede 1. oktober 2020 og afsluttes 31. december 2022. EU’s Socialfond har medfinansieret programmet, der drives af Erhvervshus Nordjylland, med knap 8,8 mio. kr. fra socialfonds-initiativet ”Morgendagens kompetencer”, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse iværksatte i 2020.

Læs mere om KOMPAS Nordjysk kompetenceløft i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om programmet hos Erhvervshus Nordjylland

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerede EU’s Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU’s Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

Kommentarer