Debat og politik

SLIP SKOLEN FRI

Af Lene Burchardt, Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat , Nordjyllands Storkreds
Jeg ønsker en Folkeskole, hvor man har større frihed til at lave lokale ønsker tilpasset de børn, der bor i skoledistriktet, samt mulighed for at lave tilpassede skoletilbud til det enkelte barn.
Med Folkeskolereformen var der lagt op til, at man kunne lave undervisning, der også nåede de særligt begavede børn. Mange gode intentioner med reformen druknede i kontrol, målstyring, digitale elevplaner, og en rigtig dårlig stemning ved reformens indførelse. Sære fagpolitiske aftaler om andre faggruppers varetagelse af opgaver i Skolen, skaber underlige løsninger, der ikke giver mening – kun bøvl.
Frit skolevalg må ikke blive et fravalg af Folkeskolen. Den skal være attraktiv for alle samfundsgrupper.
Jeg hylder det frie valg. Det skal være muligt som forælder at vælge et alternativt skoletilbud.
Der er frit skolevalg. Som forælder skal man have lov til at vælge den skoleform, som man finder bedst egnet til sit barn. MEN, Folkeskolen skal have en fair chance i den konkurrence. Folkeskolen må ikke vare et fravalg, fordi den ikke er god nok. Jeg hylder, at der er alternative skoler i Danmark, men
Folkeskolen skal ikke kun være for dem, der ikke har andre muligheder. Folkeskolereformens formål var at styrke børnenes læring, bedre trivslen, samt genskabe tilliden til Folkeskolen – Det er ikke sket. Det er på tide, at man samler alle interessenter om Folkeskolen, og i fællesskab får skabt en plan, som alle vil arbejde for. Det skylder vi vores samfund og ikke mindst børnene.
Skolen er et fællesskab, hvor børnene lærer sociale spilleregler – bliver dannet samtidig med at de skal lære så meget som det overhovedet er muligt at lære dem.
Jeg hylder det frie skolevalg, men det må ikke være et fravalg af Folkeskolen fordi, det faglige niveau ikke er højt, eller der er for megen uro.
Folkeskolens kvalitet garanterer sammenhængskraft i Danmark og danner grundlag for skabelse af et Dansk grundlag. Folkeskolen er en af de få dannelsesinstitutioner vi har tilbage i Danmark.
Forældrene og børnene skal på ny have tillid og respekt for Skolen. Lærerne skal være en naturlig autoritet, som børnene er trygge ved. Forældrene skal bakke op om Skolen. – forældre skal ikke blande sig med kun deres eget barns for øje, helheden skal tages i agt – tro på, at vi har veluddannede lærere, der kan deres fag.
Skolelederne skal have lov til at lede. Man har lov til at klage, men man behøver ikke at gøre det, hver eneste gang, man ikke får sin vilje. Skolen skal sørge for alle børn, og derfor skal der indgåes kompromisser – man kan ikke drive en folkeskole, der består af prinser og prinsesser. Det handler om børn – og børn skal lære at kunne være sammen med andre børn, lege sammen, og når flere børn skal være sammen, må man vente på tur, lade andre få lov først, lade andre vinde, at andre har noget legetøj, som jeg ikke har. Nogle gange er det man laver svært – andre gange er det kedeligt. Men den lærer, der fortæller hvad man skal bestemmer, og ved hvad der er bedst for dig sammen med alle de andre.
Jeg går ind for en skole, hvor der er plads til, at der er tillid til den dygtige lærer, for dem er der mange af. Dygtige ledere har efterhånden forstået, hvordan man understøtter de dygtige lærere, og kommer af med de få, der ikke skal være i skolen.
Gi´ skolen plads til at danne og uddanne børnene – den er faktisk i særklasse til netop den opgave.

Kommentarer